Judith Ravelingeen

Judith Ravelingeen Advocaat Kortrijk
Judith Ravelingeen studeerde in 2011 af als Master in de Rechten aan de KU Leuven. Zij startte haar carrière bij Belexa, waar zij zich voornamelijk kon toeleggen op het verzekerings-, aansprakelijkheids- en verkeersrecht. Daarna verruimde zij haar expertise bij advocatenkantoor Yves Pynaert te Deerlijk, een all-roundkantoor waar zij zich op allerlei vakgebieden kon toeleggen. 

Op heden staat Judith Ravelingeen U bij in diverse materies, dewelke U op de volgende pagina’s kan raadplegen. Er werd de afgelopen jaren een grondige expertise uitgebouwd in het Familierecht, meerbepaald in zaken m.b.t. echtscheiding, onderhoudsgeld na echtscheiding en verblijfs- en onderhoudsregelingen m.b.t. kinderen.

Judith Ravelingeen volgde tevens de opleiding Bijzonder Jeugdrecht, waarna zij het certificaat van Jeugdadvocaat behaalde. Zij wordt ook vaak aangesteld als schuldbemiddelaar in dossiers betreffende collectieve schuldenregeling en als bewindvoerder.

In 2021 start Judith Ravelingeen met de opleiding tot het behalen van het certificaat van erkend bemiddelaar in Familiale zaken.

Judith Ravelingeen streeft er dan ook steeds naar om waar mogelijk tot een minnelijke regeling te komen. Als cliënt heeft U immers vaak meer baat bij een goede en correct afgehandelde regeling dan bij een lange procedure(slag), die op termijn kan gaan doorwegen. Wordt die evenwel toch onvermijdelijk, dan zullen uw belangen uiteraard eveneens met grote gedrevenheid behartigd worden. Altijd wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijk resultaat.

Judith Ravelingeen staat voor een gedreven persoonlijke aanpak van uw dossier met oog voor juridische kwaliteit. Aarzel niet om voor meer informatie het contactformulier in te vullen.

Contact

Judith Ravelingeen
Voorzienigheidsstraat 94
8500 Kortrijk
056/19 00 76
0478/72 51 89

Specialisaties

Een oordeel, vlug gezegd,
mist vaak rechtvaardigheid. - Voltaire