MATERIE

Specialisaties

Ik treed op in verschillende rechtsdomeinen en geschillen over gans Belgiƫ.
Ik help u zeker verder wanneer u vragen of problemen heeft rond:

Burgerlijk Recht

Personen- en familierecht

Huwelijk - huwelijksvermogensrechtelijke geschillen

Echtscheiding (echtscheiding onderlinge toestemming (EOT) of echtscheiding onherstelbare ontwrichting (EOO), persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding, vereffening-verdeling na echtscheiding

Geschillen m.b.t. het ouderlijk gezag over de kinderen en m.b.t. de verblijfsregeling van de minderjarige kinderen, het onderhoudsgeld voor de kinderen, de fiscale aspecten ervan

Afstammingsgeschillen

Erfrechtelijke geschillen (nalatenschappen, schenkingen, testamenten)

Jeugdrechtbank: Bijstand verlenen aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd (MOF), bijstand verlenen aan minderjarigen die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden (VOS), herstelbemiddeling, burgerlijke partijstelling bij een MOF,... In alle gevallen heeft de minderjarige recht op de kosteloze bijstand van een jeugdadvocaat die zijn/haar belangen zal behartigen tijdens het verhoor bij de politie (Salduz), voor de jeugdrechter (kabinet), op de zitting van de jeugdrechtbank of ten aanzien van andere bevoegde instanties (bijvoorbeeld herstelbemiddelingsdienst).
Judith Ravelingeen is houder van het certificaat 'Bijzondere opleiding jeugdrecht'.

Verlengde minderjarigheid

Bewindvoering - onbekwaamheid

Strafrecht

Slachtoffer, burgerlijke partij

Misdrijven

Raadkamer, correctionele rechtbank, ...

Handelsrecht

Invordering van onbetaalde facturen

Verbintenissenrecht

Contracten

Huurovereenkomsten/geschillen: verzoening, opzeg, achterstal, ontbinding van woninghuur of handelshuur

Aannemingsrecht, expertise, tussenkomst verzekeringsmaatschappij, ...

Aansprakelijkheids- en verkeersrecht

Aansprakelijkheid ongeval, schadevergoeding

Dagvaarding voor de politierechtbank wegens dronkenschap, snelheid, ...

Tussenkomst via de rechtsbijstandsverzekeraar

Verzekeringsgeschillen

Geschillen tussen buren

Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht

Arbeidsovereenkomst, achterstallig loon, extralegale voordelen, opzegvergoeding, sociale documenten, ...

Werkloosheidsuitkering, arbeidsongevallen, ...

Schuldbemiddeling